Intenzivní kurzy

„Jóga je schopnost zaměřit se výhradně na jeden předmět, jednu otázku nebo na jiný obsah a v tomhle zaměření zůstat bez rozptýlení. Potom se objeví schopnost něco poznat zcela a správě.
Patanžaliho Jóga Sutra, 1, 2-3

null

Intenzivní kurzy obsahují celodenní, víkendoví, nebo celotýdenní cvičení.

Umožní získat hlubší zkušenost s jógou, než jakou nám poskytuje cvičení v pravidelných kurzech. Celkem je daleko více času pracovat na různých polohách, ale také na pozorování těla během a po cvičení, na výměnu zkušeností a na relaxaci. Pro účast nejsou žádné specialní fyzické podmínky.
Po intenzivním kurzu vnímáme účinky jógy, pevnější a zároveň uvolněnější tělo a větší jasnost a trpělivost.
Tyhle zkušenosti si můžeme odnést i do každodenního života.

Letní intenzivní týden jógy 2019

Tenhle týden se nabízí možnost získat hlubší zkušenost s jógou, než jakou nám poskytuje cvičení v pravidelných kurzech.
Cvičíme každý večer 2,5 h a máme dostatek času propracovat různé polohy, více se věnujeme dechovým cvičením a uvolnění.
Každý večer pracujeme s jinou jógovou ernergií, seznámíme se s konceptem „vájy“ a porozumíme lépe, jak se doplňují různé aspekty v józe a tyhle zkušenosti si můžeme odnést ne jenom do naší jógové praxe ale i také do každodenního života.

Kurz bude vedený v Češtine i v Angličtině, dle potřeby učastníků.

  • pondělí, 26.8. – pátek, 30.8.2019, každý večer 19.00 – 21.30 h,
    Studio Element, Opletalova 27, Praha 1
  • Cena: 2100,- Kč

Celodenní workshopy Jógy a Pránájámy 2018/19 ke konceptu pěti kóš v józe „Od hmoty k blaženosti“

Koncept „pancha kosha“, neboli pět plášťů, který vychází z Upanišad, představuje pojem, že člověk je daleko víc než jen jeho tělo a emoce. Kóši si můžeme představit jako různě zahalené, jednu přes druhou. Vedou od nejhrubší vrstvy k nejvnitřnější esenci člověka.
Každý workshop se bude věnovat jedné kóše a pomocí cvičení ásan, pránájámy a meditace ji budeme zkoumat a uskutečňovat. Uvidíme, jak jsou provázané a jak se navzájem protínají. To nám nabízí možnost se vyvíjet na jógové cestě tak, abychom mohli lépe pochopit sami sebe i ostatní a abychom se cítili více propojení se světem, ve kterém žijeme.

Cyklus 2018/19 zahrnuje 5 celodenních setkání. Workshopy lze navštěvovat samostatně nebo jako balíček a každý z nich zahrnuje teorie, fyzické či dechové cvičení, relaxaci a meditaci.

  • Workshopy se konají ve Studiu ELEMENT, Opletalova 27 (ve dvoře), Praha 1, vždy od 9.30 – 16.30 h. Cvičí se 2,5 h dopoledne a 2,5 h odpoledne a mezitím je přestávka na oběd.
    Kurzy jsou otevřený pro začátečníky i pokročilé studenty a budou vedený v Češtine i v Angličtině, dle potřeby učastníků.
  • Cena: 950.- Kč za jednotlivý workshop a 4250.- Kč za celý balík.
  • Lektoři: Katrin Köhler a Steffen Böhme. Steffen je lektor z Německa s dlouholetou praxí. Učí na škole Jógy v Drážďanech, také v rámci lektorského vzdělávání.
  • Další informace a přihláška e-mailem nebo telefonicky +420 603 360 554.

Annamaya kosha – 6. října 2018


Tato prvni koša tvoří hmotné tělo a představuje náš materiální aspekt. Fyzické tělo je naše kotva ve vnějším světě a je zároveň nádobou pro všechny ostatní kóši. Dojmy a pocity, které pocházejí z těla, naplňují obvykle dost velkou část naší mysli. Fyzická pohoda nebo bolest výrazně ovlivňuje náš vnitřní stav. Pomocí jógových ásan cvičíme flexibilitu, vytrvalost i relaxaci a takto tvoří zdravé a vitální tělo předpoklad pro dobré fungování všech ostatních kóš.

Pránamaya kosha – 1. prosince 2018


Druhá vrstva je energetické tělo. Životní energie se v józe nazývá „prána“ a v nás se vyjadřuje hlavně přes dech. Prána zajišťuje, že se všechny životní procesy v nás řídí smysluplným způsobem. Tato koša souvisí také úzce s našemi potlačenými emocemi. Pomocí různých fyzických cviků a dýchacích technik můžeme uvolnit bránici a s tím možna i potlačené emoce, dech se prohloubí a přijímáme více prán.

Manomaya kosha – 26. ledna 2019


Třetí kóša zahrnuje část činnosti naší mysli, především tu, která identifikuje smyslové dojmy z vnějšího světa, ale také oblast, v níž se vytvářejí slova, koncepce, myšlenky a obrazy. Vrstva třetí kóši proniká do každé buňky a má aktivační, paralyzující nebo vyrovnávací účinek na celý organismus, v závislosti na tom, co si zrovna myslíme. Pomoci ásan a meditace můžeme pozorovat, jak naše myšlenky vzniknají a zjišťujeme, že máme často svobodu se rozhodovat jak a co myslíme.

Vijnanamaya kosha – 23.brezna 2019


Ctvrtá koša je také součástí mentální aktivity, ale zahrnuje schopnost vytvářet abstraktní myšlenky a pojmy. Tady se nachází vyšší inteligence a intuice. Přátelství, respekt, láska a soucit, zde má své kořeny. Z této košy můžeme pochopit izolační vliv mnoha pojmů, hodnocení nebo výpočtů na naše vnímání. Rozvíjíme přes meditaci kvalitu všímavosti a díky ní můžeme najít hlubší pochopení, které nepochází z mysli, ale ze srdce.

Anandamaya kosha -18. května 2019


Anandamaja koša je posledním závojem, který zakrývá podle jógové filozofie naše nejniternější jádro. Tohoto stavu blaženosti a vnitřní radosti nelze dosáhnout žádnými technikami nebo cvičením, můžeme jen připravit podmínky, aby se uskutečnilo. Podle konceptů kóši je i pátá kóša už v nás. Nemusíme o ni usilovat, potřebujeme ji jen odhalit a cesta k anandě vede přes realizaci všech vrstev ostatních koš.

Již proběhli:
Význam bandh v jógové praxi – celodenní workshop

Bandhy, tzv. uzávěry různých míst v těle, hrají v praxi hatha jógy významnou roli. Mají vliv na držení těla, ovlivňují dýchání a proud energie v těle. Během tohoto workshopu se seznámíme se třemi hlavními bandhami, s mula bandhou, uddijana bandhou a džalandhara bandhou v teorii a v praxi. Prozkoumáme a budeme pozorovat jejich význam v asánách (fyzické pozice), na dýchání a na naše vnitřní bytí.

Kurz je otevřený pro začátečníky i pokročilé studenty a bude vedený v Češtine i v Angličtině, dle potřeby učastníků.

  • Cvičíme 2,5 h dopoledne a 2,5 h odpoledne a mezitím je přestávka na oběd.
  • Neděle, 23.04.2017, 9.30 – 16.30 h, Studio ELEMENT, Opletalova 27, Praha 1
  • Cena: 850,- Kč (bez oběda)

Rozvíjení vnímavosti a soucitu prostřednictvím meditace

s Yesche Udo Regel

Když je někdo soucitný, znamená to, že jeho srdce a mysl jsou otevřené utrpení, bolesti a neštěstí jak vlastnímu, tak ostatních lidí. Také to znamená umět vyjádřit soucit, tato schopnost může být velmi užitečná a prospěšná.
V tomto semináři se naučíme základy praxe všímavosti a rozšíříme ji rozvíjením soucitu. Základem jsou praktiky, které otevírají srdce a kultivují přívětivost, v buddhismu například Mettá (milující laskavost) a Tonglen (přijmout utrpení a vysílat soucit).
Patří mezi ně tiché posezení, vizualizace a recitování jednoduché mantry. Najít zdroj laskavosti a uzdravení v sobě samém, je základem, v němž může tato meditace spočívat.

Yesche U. Regel už učí metody meditace a buddhismu více než 20 let. Předtím prožil 16 let jako ordinovaný buddhistický mnich a během toho pomohl vybudovat v Německu různá meditační centra.
Studoval s tibetskými učiteli a dokončil tříletý meditační retreat. V současné době vede centrum pro meditaci v Bonnu v Německu. (www.paramita-projekt.de)

  • 30.9.-2.10.2016, pátek, 19.00 – 21.00 h (úvodní přednáška), sobota, 10.00 – 18.00 h, neděle, 9.00 – 13.00 h (Je také možné navštívit pouze páteční přednášku)
  • Studio ELEMENT, Opletalova 27, Praha 1
  • Cena: 2800,- Kč (úvodní přednáška: 450,- Kč)
  • Registrace a více informací: Katrin Köhler

Okamžik mezi minulostí a budoucností – celodenní cvičení

Jógové cvičení a také práce s dechem (pránájáma) nás může naučit postup, jak i v situacích napětí nebo stresu najít vnitřní klid.
Tenhle workshop se bude věnovat cvičením, která nám pomohou vyrovnat vnitřní energii a možna občas najít i chvíli, ve které jsme v daném momentu tak zklidněni, že čas mizí a úplně plyneme v přítomnosti.

Kurz je otevřený pro začátečníky i pokročilé studenty.

Část cvičení bude učit Steffen Böhme. Steffen je učitel jógy z Německa s dlouholetou praxí.

  • Cvičíme 2,5 h dopoledne a 2,5 h odpoledne a mezitím je přestávka na oběd.
  • Sobota, 24.01.2015, 9.30 – 16.30 h, Studio ELEMENT, Opletalova 27, Praha 1
  • Cena: 850,- Kč (bez oběda)

Ostrovy bezčasí

Kdo nezná tenhle stav – když je tělo plné napětí, vyčerpané a zároveň se hlavou honí spousta myšlenek, které nelze zapudit. Třeba po dnech plných schůzek, kdy práce a rodina navíc kladou protichůdné požadavky a celou dobu jsme vystaveni bezpočtu podnětů.

Jógové cvičení a také práce s dechem (pránájáma) nás ale může naučit postup, jak i v situacích napětí nebo stresu najít vnitřní klid. S trochou praxe nám pomůže najít cestu ven z tohoto koloběhu a objevit vnitřní „ostrovy bezčasí,“ po kterých můžeme všechny úkoly jasněji a snadněji zvládat.
Tenhle workshop se bude věnovat cvičením, která nám pomohou vyrovnat vnitřní energii a možna občas najít i chvíli, ve které jsme v daném momentu tak zklidněni, že čas mizí a úplně plyneme v přítomnosti.

Kurz je otevřený pro začátečníky i pokročilé studenty.
Část cvičení bude učit Steffen Böhme. Steffen je učitel jógy z Německa s dlouholetou praxí.

  • Cvičíme 2,5 h dopoledne a 2,5 h odpoledne a mezitím je přestávka na oběd.
  • Sobota, 26.4.2014, 9.30 – 16.30 h, Studio ELEMENT, Opletalova 27, Praha 1
  • Cena: 780,- Kč (bez oběda)