Okamžik mezi minulostí a budouctností – jak pozorování dechu pomůže být více v přítomnosti a lépe zvládat každodenní život

Jóga dnes - zima 2014, strana 1

Jóga dnes - zima 2014, strana 2